แม่บ้าน

แม่บ้าน  ศูนย์ เขมนิจอินเตอร์กรุ๊บ

ผ่านการอบรมแม่บ้านอาชีพ

แม่บ้านทำกับข้าว ชักผ้า  ฃักรีด ทำความสะอาดบ้าน

แม่บ้านประจำ

แม่บ้านไปกลับ

Visitors: 25,374